Termeni și Condiții

 

 1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

 Site-ul WWW.GARDENOFDIANA.COM este deținut și operat de către GARDEN OF DIANA SRL, cu sediul în jud. Prahova, Ploiești, str. Grădinari, nr.21, Nr. Inreg. ORC: J29/3054/2021, CUI: 45380023, denumit în cele ce urmează deținătorul site-ului.

Site-ul WWW.GARDENOFDIANA.COM  prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către deținător. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de informări periodice (news-letter), precum și accesul la serviciile furnizate de către deținător (conținut pe site), servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.

Informațiile prezente pe WWW.GARDENOFDIANA.COM  sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit, cu excepția produselor sau serviciilor, ale căror prețuri sunt specificate.

Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

Ø  Utilizator – orice persoană care accesează site-ul, fiind interesată de serviciile deținătorului site-ului, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;

Ø  Utilizator înregistrat – orice persoană fizică majoră (având vârsta de 18 ani împlinită)/ persoană juridică care se înregistrează la un moment dat pe site ca utilizator pentru a beneficia de produsele/serviciile furnizate pe site (conținut) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;

Ø  Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul căreia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter); furnizarea către utilizator a accesului la conținutul site-ului și la produsele comercializate prin intermediul Site-ului conform opțiunilor Utilizatorului. Accesul la anumite secțiuni din site are loc contra cost, fiind condiționat de furnizarea tuturor informațiilor pentru efectuarea plății online cu cardul bancar. Pentru accesul la Serviciu si efectuarea plății, utilizatorul va furniza toate datele solicitate de integratorul de plăți care procesează plata online, precum si datele necesare emiterii facturii fiscale de către deținătorul site-ului.

Ø  Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între deținătorul site-ului și utilizator prin intermediul Site-ului, prin care utilizatorul transmite deținătorului site-ului intenția sa de accesa produsele/serviciile puse la dispoziție pe site (acces la conținut contra cost).

 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

 Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui news-letter sau pentru accesa produsele sau serviciile furnizate pe site, caz în care se va înscrie cu nume și prenume sau un pseudonim și o adresă de email pentru identificare și autentificare în site/pentru transmiterea newsletter-ului.

Pentru accesarea serviciilor furnizate pe site (pentru identificare și autentificare în site) trebuie să furnizați următoarele date dupa caz: nume și prenume sau denumire societate, adresa poștală, o adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai daca este cazul  pentru persoane juridice.

În cazul în care doriți să beneficiați de eventuale servicii/conținut preplătit oferite pe site-ul WWW.GARDENOFDIANA.COM , vă obligați și garantați următoarele:

1) furnizați date reale, exacte și complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) mențineți sau actualizați datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, adresă poștală sau adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai daca este cazul  pentru persoane juridice) pentru ca acestea să fie conforme realității, exacte şi complete.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site,.

Prin accesarea site-ului şi a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

 

3. COMANDA

 Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site-ul WWW.GARDENOFDIANA.COM  prin opțiunea bifată privind accesarea Serviciilor dorite, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată exprimată opțiunea pentru un produs/serviciu, acesta este disponibil pentru achiziție în măsura in care sunt respectate termenii și termenele prezentate în site. Opțiunea pentru un anumit produs/serviciu, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici acordarea dreptului de acces la produs/serviciu.

Deținătorul site-ului poate anula o comandă plasată de către Utilizator, în urma unei notificări prealabile adresate Utilizatorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;
2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către deținătorul site-ului, în cazul plății online;

3. datele furnizate de către Utilizator, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

4. pentru erori accidentale apărute pe site privind prezentarea produselor/serviciilor sau cu privire la prețul acestora.

 Având în vedere faptul că prin intermediul site-ului deținătorul acestuia furnizează Utilizatorului conținut digital care nu este livrat pe suport material, iar furnizarea începe la solicitarea prealabilă a utilizatorului exprimată prin înscrierea datelor acestuia în Site, utilizatorul va pierde dreptul la retragere după ce a accesat serviciile comandate prin intermediul site-ului si a acceptat termenii acestuia.

 4. FACTURARE – PLATA

 Prețurile Serviciilor sunt specificate în prezentarea fiecărui produs/serviciu și în Comanda. Deținătorul site-ului va emite către Utilizator o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Deținătorul site-ului va transmite Utilizatorului factura aferenta exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Utilizatorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul său (în cazul opțiunii Utilizatorului în acest sens).

Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Utilizatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Utilizatorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de către deținătorul site-ului, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora în Cont sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată la crearea contului.

Datele cardului de plată al Utilizatorului nu vor fi accesibile pentru deținătorul site-ului și nici nu vor fi stocate de către de acesta.

In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Utilizatorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul este sfătuit sa nu rămână logat pe Site si sa nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa.

 5. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru folosirea serviciilor furnizate pe site.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile și simbolurile asociate şi combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza, cu excepția celor aparținând altor entități.

Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.

În cazul în care în cadrul site-ului exista secțiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.


REGULI PRIVIND ABONAMENTELE, CURSURILE ȘI PRODUSELE DIGITALE

1. Toate vânzările sunt finale. Nu oferim rambursare pentru niciun produs digital indiferent de motivul invocat. Vă luați angajamentul atunci când plasați o comandă pentru un produs digital sau începeți un abonament să verificați dacă acesta se potrivește nevoilor dvs. Odată plasată comanda, nu există nicio opțiune de retur/rambursare. Puteți să vă opriți oricând abonamentul însă nu există opțiunea de rambursare a lunii deja plătite.

2. Fișierele produselor, textele, imaginile, fișierele audio/video precum și link-urile la care veți avea acces după achiziționarea unui produs digital, sunt strict proprietatea Companiei GARDEN OF DIANA S.R.L.. Este STRICT INTERZISĂ copierea de orice fel, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, reconstrucția etc, a conținutului produselor pe care dvs. le achiziționați de pe acest site.

3. Accesul la produsele digitale achiziționate prin acest site valabil atât timp cât aveți abonamentul activ sau atât cât este prevăzut în descrierea produsului. Ne rezervăm dreptul să modificăm oricând accesul dacă considerăm necesar acest lucru.

4. PLATA ABONAMENTELOR SE FACE AUTOMAT! Procesatorul nostru de plăți Stripe va retrage de pe cardul introdus de dvs. suma aferentă abonamentului. Această plată automată se va face în fiecare lună (sau o dată la 3 luni/un an dacă ați ales acest tip de abonament) pe aceeași dată la care ați început abonamentul. Vă rugăm să vă asigurați că aveți suma necesară pe card. După 3 încercări nereușite abonamentul dvs se va încheia și veți pierde accesul la program. Pentru înlocuirea cardului sau anularea abonamentului vă rugăm să accesați Contul de Membru, unde veți introduce adresa de e-mail (atenție să fie aceeași cu cea folosită când ați început abonamentul) și veți primi la scurt timp pe e-mail un link de modificare al abonamentului.

Livrarea produselor digitale se face prin e-mail. Vă luați angajamentul că ați furnizat o adresă de e-mail corectă pentru trimiterea materialelor. În cazul în care ați furnizat o adresă de email greșită sau nu ați primit niciun e-mail cu materialele în 24 de ore, vă rugăm să ne contactați la adresa contact@gardenofdiana.com pentru a remedia situația.

5. Link-ul către grupurile GODFIDENT WOMEN la care veți avea acces va apărea instant după achiziționarea tipului de abonament preferat. Asteptati 10-15 secunde după efectuarea plății.

6. Pentru a menține un mediu plăcut și respectuos, vă rugăm să respectați următoarele reguli în cadrul grupurilor de whatsapp - plata abonamentului include acordul dvs. Față de următoarele:

  1. Respect și Bun Simț: Toți membrii grupului trebuie să se comporte cu respect și bun simț față de ceilalți. Comentariile jignitoare, discriminatorii sau ofensatoare nu vor fi tolerate.
  2. Comunicare Constructivă: Orice critică trebuie să fie constructivă și formulată într-o manieră pozitivă. Scopul nostru este să creăm un spațiu de sprijin și dezvoltare pentru toți membrii. Evită să răspunzi dacă simți că nu poți face asta.
  3. Interdicția de a Jigni: Este interzisă orice formă de jignire, atac personal sau comportament care ar putea face pe cineva să se simtă prost sau marginalizat.
  4. Consecințe pentru Încălcarea Regulilor: Membrii care nu respectă aceste reguli vor fi avertizați o dată. La a doua abatere, vor fi excluși din grup fără alte avertismente.
  5. Confidențialitate: Respectați confidențialitatea discuțiilor din grup și să nu distribuiți informații personale sau mesaje fără permisiunea autorilor.

 6. MODIFICARILE SITE-ULUI

Deținătorul acestui site își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

 7. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiții:

1.     Utilizarea serviciilor puse la dispoziție pe site se face pe propria sa răspundere.

2.     Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanție că:

-        serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;

-        serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

-        erorile de program vor fi corectate.

 

8. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor WWW.GARDENOFDIANA.COM  ;

-  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

- declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 

9. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de către deținătorul site-ului ca fiind utile în legătură cu conținutul site-ului și care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Deținătorul site-ului nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

 

10. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site.

 

11. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului WWW.GARDENOFDIANA.COM  nu este obligat a se conforma obligațiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, alte acțiuni sau inacțiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 

12. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

Deținătorul site-ului WWW.GARDENOFDIANA.COM  nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor țării în care se află.

În cazul în care un utilizator încalcă prevederile legale în vigoare sau reglementările aplicabile raporturilor juridice născute prin accesarea serviciilor sau facilităților site-ului, acesta poate răspunde conform legii.

Totodată, în cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze ale Termenilor și condițiilor site-ului, deținătorul site-ului poate retrage dreptul de utilizare a facilităților și serviciilor puse la dispoziție pe site. În acest sens, deținătorul site-ului va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

 

13. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor și accesul la produsele serviciile furnizate pe site-ul WWW.GARDENOFDIANA.COM . În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziție pe site, acestea vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

 Prin accesarea acestui site acceptați condițiile de mai sus și sunteți de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriți să respectați regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiți informațiile sau serviciile puse la dispoziție pe acest site.